Tag Archives | zasiłek

Każdy z nas odczuwa stratę bliskiej osoby na swój własny sposób

zakład pogrzebowy
Kres życia jest normalną i nierozerwalną częścią naszego życia. Każdy z nas ma świadomość nieuniknionego końca doczesności, ale wówczas gdy nas osobiście spotyka, z trudnością się z nią pogodzić. Często komunikat o odejściu kogoś bliskiego jest dla nas ogromnym nieszczęściem i szokiem.