Tag Archives | Tłumaczenie

Profesjonalne tłumaczenia

tłumacz
Wiele działalności gospodarczych w Polsce ma kontakty ekonomiczne z podmiotami zza granicy – jest to oczywiście efekt swobodnego przepływu kapitału w ramach Unii Europejskiej i innych międzynarodowych układów. Jeżeli dwie firmy z różnych państw podpisują ze sobą umowę, konieczne jest sporządzenie dwóch wersji – w obu mowach. Tego rodzaju umowy muszą być przekładane przez zawodowców, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia zawodowe.