Tag Archives | standard danych

Jak dane o klientach gromadzą małe firmy, a jak z takim samym zadaniem radzą sobie wielkie koncerny

standardowy sposób archiwizacji dokumentów
Gdy kupujemy w sklepie konkretny produkt, to zdarza się, że niekiedy do naszych dłoni trafia również druk, w którym mamy wpisać swoje dane. W ten sposób firmy gromadzą informacje o swoich klientach i ich upodobaniach zakupowych.