Tag Archives | spalarnie

Gruz oraz odpady medyczne: co na chwilę obecną powinno się zrobić z tego rodzaj śmieciami?

Pewne typy odpadów nie mogą być wyrzucane do ogólnych pojemników na śmieci. Do tego rodzaju odpadów zalicza się między innymi odpady medyczne oraz gruz. Co w związku z tym trzeba robić z tego rodzaju odpadami?