Tag Archives | produkcja

Nieczystości palne pokruszone i jednorodnie połączone

busy
Z każdym rokiem wynika coraz więcej niebezpieczeństw dla środowiska naturalnego. Jednakże społeczeństwo staje się bardziej świadome takiego zagrożenia, dzięki temu powstają coraz bardziej nowoczesne sposoby uzyskiwania energii ochraniające otoczenie naturalne.

Systemy przemysłowe

Promus Katowice
Kruszywa to jeden z czołowych elementów konstrukcyjnych. Stanowią główny składnik mieszanin, mineralno-asfaltowych, zapraw oraz betonów towarowych i drogowych. Mogą być używane na najbardziej strategicznych i znaczących budowach, takich jak autostrady, lotniska a także w towarzyszących im obiektach inżynieryjnych, np. mostach.