Tag Archives | metody

W jaki sposób wycenić wartość przedsiębiorstwa?

kodeks pracy
Rozróżniamy trzy sposoby na wycenę wartości rynkowej własnych kapitałów. Należą do nich: metoda DCF, metoda mnożnikowa i metoda wyceny aktywów netto. Metoda DCF polega na dokonaniu szacunkowych obliczeń przypływów pieniężnych, jakie zostaną uzyskane przez spółkę.