Tag Archives | metody

W jaki sposób wycenić wartość przedsiębiorstwa?

Wyróżniamy trzy metody na ocenę wartości rynkowej własnych kapitałów. Należą do nich: metoda dochodowa, metoda porównawcza oraz metoda wyceny aktywów netto. Metoda dochodowa polega na dokonaniu szacunkowych obliczeń przypływów pieniężnych, jakie zostaną wygenerowane przez spółkę.