Niszczenie dokumentów

Każde przedsiębiorstwo jest miejscem, gdzie ma miejsce przepływ rozmaitych faktur w formie na przykład umów czy rachunków za wyświadczone usługi. Dużo z tych dokumentów ma w sobie dane, które podlegają ochronie lub są poufne. Zwykle są to dane osobowe, czy dane teleadresowe. Dawniej w niektórych firmach gromadziło się także odbitki dowodów tożsamości określonych klientów.

Wszystkie tego typu dokumenty nie powinny zostać normalnie wyrzucone. Gdyby trafiły one w niepowołane ręce, zawarte w nich dane mogłyby być wykorzystane w niezgodny z prawem sposób, między innymi do podszywania się pod określoną osobę. Z tej przyczyny tak istotne jest niszczenie dokumentów o tego rodzaju informacjach. Leży to również w interesie danej firmy, gdyż dzięki temu tajne dane nie będą użyte przez konkurencję.

Sposoby niszczenia

zniszczony dukument

Autor: rosmary
Źródło: http://www.flickr.com

Wybór sposobu, z wykorzystaniem którego chce się niszczyć akta zależy od kilku Warunków. Przede wszystkim Ważne jest to, czy są to dokumenty w formie papierowej czy innej. Na przykład dokumenty elektroniczne usuwa się w zupełnie odmienny sposób. Poza tym istotna jest też moc urządzenia – im więcej dokumentów należy zutylizować, tym moc ta powinna być większa. Zakładając, że będą to wyłącznie dokumenty w postaci papierowej, trzeba zdecydować się na zakup niszczarki. Ponadto nie tylko w przedsiębiorstwach utylizuje się tajne dokumenty. W domach prywatnych doskonałym narzędziem do tego celu bywa standardowy piec (sprawdź Termas) czy kominek, który pozwoli na palenie papierowych dokumentów.

Niszczarki do dokumentów
Są to profesjonalne maszyny, które dzielą kartki papieru na niewielkie elementy. Części te bywają różnej wielkości, co przewiduje tak zwany stopień tajności urządzenia. Wybiera się go zależnie od stopnia poufności danych. Im drobniejsze kawałki, tym określony dokument będzie bardziej kłopotliwy w przypadku ewentualnej próby odtworzenia go. Moc i pojemność niszczarek zależy od potrzeb użytkownika. Duże urządzenia są więc przeznaczone dla wielkich firm, przez które przepływają największe ilości dokumentów. Małe, kilkuosobowe przedsiębiorstwa w większości przypadków będą wymagały podstawowych urządzeń o niewielkiej mocy – pomocne źródła.