Tag Archives | Kupno

Czy wiemy wystarczającą dużo o tym, co to jest logistyka? Czy każdy z nas ma szansę pracować w tej branży?

Transport i logistyka
Logistyka to proces, w jakim w sposób systemowy oraz zintegrowany można zarządzać całym łańcuchem dostaw, ale i innymi elementami, do których należą przepływ dóbr i informacji. Logistyka robi się coraz bardziej ważna, tym bardziej, że rośnie konkurencja na rynku. Zjawisko to w równej mierze dotyczy wielkich międzynarodowych koncernów, jak również średnich oraz małych firm. Nie dziwi więc fakt, że wciąż więcej osób chce uczęszczać na ten kierunek, przykładowo logistyka.