Tag Archives | keramzyt

Jakie istnieją rodzaje kruszyw? Do jakich zadań są dobre, jakie mają przeznaczenie?

Kruszywo drogowe
Kruszywa są to przeróżne okruchy materiałowe kamienne. Rozróżniamy więc naturalne, na przykład piaski oraz żwiry, ale także sztuczne, czyli żużle wielkopiecowe jak i paleniskowe. Są to także różne pęczniejące spieki pochodzenia mineralnego, które wchodzą w skład zapraw i betonów. Kruszywo to najważniejszy składnik betonu, dlatego też jego cechy posiadają rzeczywiście duży wpływ na jakość betonu.