Tag Archives | Europa

kodeks podróżnego

samolot
Prawa pasażera to zagwarantowane aktem prawnym kategorii ustawowej niezbywalne reguły przypadające pasażerom środków łączności powszechnej, których podróż ma dowolny związek z obszarem wiadomego państwa, czy też organizacji ponadnarodowej. Zamysłem owych reguł jest ochrona kluczowych spraw podróżnych w sytuacji niewygody napotykających ich w wypadku zaburzenia ich planu podróży. Najważniejsze z nich, to prawo do ochrony, prawo do przeistoczenia planu podróży, bądź wycofania z niej za zwrotem całkowitego kosztu biletu.