Tag Archives | eksperci

Usługi szacunkowe, specjalista

akuariusze
Kompetentne usługi aktuarialne to szeroki odcinek usług dla osób spoza rynku aktuarialnego. Specjaliści z tego zakresu zajmują się problemami związanymi z wyceną ryzyka, szacunkiem zobowiązań z tytułu zawartych kontraktów ubezpieczeniowych, wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych, problematyką projektów i funduszy emerytalnych, a także taktyką inwestycyjną. Usługi aktuarialne to również ocenianie wierzytelności wypływających z tytułu kolejnych, pozapłacowych świadczeń należnych pracownikom.