Tag Archives | beton

Jakie istnieją rodzaje kruszyw? Do jakich zadań są dobre, jakie mają przeznaczenie?

Kruszywo drogowe
Kruszywa są to różnego rodzaju okruchy materiałowe kamienne. Rozróżniamy więc naturalne, na przykład piaski i żwiry, lecz również sztuczne, czyli żużle wielkopiecowe i paleniskowe. Są to również różne pęczniejące spieki mineralne, które wchodzą w skład zapraw i betonów. Kruszywo to podstawowy składnik betonu, więc jego cechy posiadają faktycznie duży wpływ na jakość betonu.