Wydzierżawianie profesjonalnych naczep ciężarowych, jest fantastycznym sposobem na racjonalne gospodarowanie firmą.

Dostawcy naczep ciężarowych zgodnie opiniują, że w kraju trwa sprzyjająca koniunktura zakupowa. Jest to wynikiem wzrostu ekonomicznego i powiększającego się podaży na usługi transportowe. Na spory wzrost zbywania naczep ciężarowych w Polsce mają wpływ wzmagające się normy Unii Europejskiej, dotyczące przewożenia artykułów w określonych warunkach, a także rosnące ceny przechodzonych naczep ciężarowych.

Oferta- naczepy wynajemDlatego też sporo krajowych firm użytkujących naczepy ciężarowe zwykle po 4 – 5 latach ich użytkowania zmienia na nowsze. Do tego można doliczyć wciąż poprawiający się stan dróg w Polsce.Dzięki temu sprzedaż naczep ciężarowych ma duże możliwości dalszego rozwoju. Mimo takiej sytuacji nieustannie brakuje dobrej infrastruktury, bazy oraz przepisów nakłaniających do korzystania z tego typu środków komunikacji. To z kolei powoduje, że zainteresowanie nim ze strony korporacji spedycyjnych, jest jeszcze wciąż zbyt niskie. Dodatkową trudność, stanowi powinność przystosowania naczep ciężarowych, w tym także chłodniczych, do dowożenia taborem kolejowym. Na korzystną sprzedaż naczep można liczyć dzięki wciąż rosnącego popytu wschodnich rynków, w szczególności na naczepy ciężarowe opony ciężarowe używane.

Czy interesuje Cię wynajem długoterminowy samochodów ciężarowych?
Przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w wydzierżawianiu, leasingu oraz zbywaniu naczep ciężarowych proponują odbiorcom opcje wyboru

Ciężarówka

Źródło: http://sxc.hu/

najatrakcyjniejszej dla siebie postaci zdobycia interesującego go środka transportu.
Klienci mają do wyboru elastyczny okres trwania umowy. Dla klientów dzierżawa naczep to duże korzyści finansowe: nieduże pierwotne zaangażowanie kapitału własnego, możliwość zaliczania opłat za dzierżawę w koszty uzyskania przychodu, możliwość dokładnej kontroli opłat wykorzystywania aut. Mimo wielu zalet dzierżawa naczep nie jest w kraju jeszcze tak rozpowszechnioną formą pozyskiwania środków transportu ciężarowego jak leasing, czy pożyczka. W Polsce dzierżawa jest dość nową formą pozyskania środków transportu. Polscy biznesmeni nie zdążyli się jeszcze do niej przyzwyczaić. Nie bez znaczenia jest mentalność niektórych przedsiębiorców, którzy wciąż twierdzą, że muszą być właścicielami samochodów.
Dodatkowe informacje: malinowski