Jak przebiega droga edukacyjna i zawodowa prawników?

Praca prawnika cieszy się poważaniem. Ta grupa zawodowa uważana jest za elitarną. Co się kryje pod określeniem „prawnik” i jak rysuje się droga do tego zawodu? „Prawnik” to sformułowanie raczej ogólne. Odnosi się do wszystkich osób, które ukończyły studia w zakresie prawa. Nauka na uczelni wyższej pochłania pięć lat w ramach jednolitych studiów magisterskich.

prawnik

Autor: Blaues Sofa
Źródło: http://www.flickr.com

Prawo jest znane z tego, że jest kierunkiem raczej wymagającym. Studenci muszą poznać liczne przepisy z odmiennych dziedzin prawa. () Ponadto ważne jest opanowanie umiejętności rozwiązywania problemów prawnych, czyli tak zwanych kazusów. Chodzi o to, by nabyć zdolność stosowania poznanych przepisów prawa w odniesieniu do konkretnych sytuacji, stanów faktycznych. W trakcie edukacji przyszli znawcy prawa uczą się głównie prawa karnego, prawa cywilnego, administracyjnego, międzynarodowego, prawa pracy czy prawa gospodarczego. Oprócz tego plany studiów przewidują zajęcia z postępowania karnego, cywilnego czy administracyjnego.

Absolwent prawa ma do wyboru kilka dróg. Przede wszystkim może zdecydować się na wybraną aplikację, czyli okres przygotowujący do wykonywania wybranego zawodu. Radca prawny, adwokat, notariusz, sędzia, prokurator oraz komornik – to zawody, do wykonywania których można po studiach prawniczych aspirować. Aplikacja zaczyna się po przejściu egzaminu wstępnego, a prawo (Adwokat Kalisz) do wykonywania zawodu otrzymuje się po pozytywnym przejściu egzaminu zawodowego, końcowego. Warto nadmienić, że aplikacja średnio trwa trzy lata. Aplikanci muszą brać udział w zajęciach teoretycznych oraz, co istotne, zdobywają doświadczenie w wybranej kancelarii, pod okien patrona, czyli eksperta, który czuwa nad pracą młodego praktykanta. Dla poszukujących porady: czytaj.

prwanik

Autor: International Maritime Organization
Źródło: http://www.flickr.com

Świeżo upieczony radca prawny, adwokat czy notariusz z reguły, po ukończeniu aplikacji, otwiera swoją kancelarię. Okazuje się więc, że dojście do zawodu prawniczego to proces trwający od około 8 to 10 lat. Droga zawodowa nie należy więc do najłatwiejszych, jednak dysponując pasją i zaangażowaniem można uzyskać uprawnienia do wykonywania cenionego i uznawanego za elitarny zawodu zaufania publicznego.