Która rozrywka będzie najlepsza dla naszej pociechy? Czytaj na ten temat więcej

Każde dziecko potrzebuje relaksu. Niestety dzisiaj, w dobie wszechobecnych łączy internetowych oraz nowych technologii, częstokroć są to gry na komputer. Jest to uwielbiona przez dzieci forma spędzania czasu, z którą ciężko konkurować. Ojcowie i matki zastanawiają się w jaki sposób oderwać córkę czy syna od laptopa i zachęcić do alternatywnych form rozrywki.

Mamy masę rozwijających form relaksu, które mogą bardzo pozytywnie wpłynąć na rozwój dziecka. Jedną z nich mogą być spektakle dla dzieci. Wtedy dziecko, zamiast gapienia się w ekran komputera czy tablet ma do czynienia z żywym człowiekiem. Dziecko, przez uczestnictwo w przedstawieniu teatralnym ma również kontakt ze sztuką, co jest niewiarygodnie ważne w rozwoju emocjonalnym oraz społecznym. Pomimo, iż dziecko jest jedynie biernym odbiorcą, przeżycia, których dostarcza spektakl teatralny wpływają na jego inwencję twórczą, rozwijają intelekt i pobudzają umysł do działania. Rzecz jasna spektakl musi być dostosowany do zdolności poznawczych młodego widza. Mamy wiele teatrów, które posiadają w swoim programie spektakle dla dzieci.

spektakl

Autor: DlaMaluchów.Poznań
Źródło: DlaMaluchów.Poznań

Często są to widowiska interaktywne, gdzie aktorzy wciągają młodego widza w świat magii na deskach teatru, gdzie wyobraźnia nie ma żadnych ram np. spektalkle skierowane do dzieci. To niesamowicie ważne, by w teraźniejszym skomputeryzowanym świecie, oferować dziecku takie formyrozrywki, gdzie należy wysilić wyobraźnię, która właśnie poprzez jej używanie prawidłowo się kształtuje. Niestety większość dzieci preferuje gry komputerowe oraz elektroniczne zabawki aniżeli teatr, być może właśnie dlatego, że nie wymagają od nich wielkiego wysiłku umysłowego. Należy zachęcać dziecko do udziału w zajęciach teatralnych, które posiadają nieocenioną wartość wychowawczą. Sztuka sklep plastyczny kształtuje dziecięcą osobowość, pobudza ciekawość, rozwija mowę i urozmaica słownictwo. Uczestnicząc w przedstawieniu teatralnym, dziecko jest jego współautorem. W ten sposób uczy się pracy w większej grupie, współodczuwania, odpowiedzialności. To tylko niektóre zalety zajęć teatralnych.

Bez dwóch zdań, powinnością rodziców jest zapewnienie dziecku styczności z szeroko pojętą sztuką np. taką . Zaznajamianie z z każdą dziedziną sztuki. To pierwszy krok w edukacji wrażliwego i mądrego człowieka.