Gdy konieczna jest pomoc prawnika

Z jakiego powodu warto polecić radcy prawnemu przeprowadzenie procesu w sądzie?

Nie każda sprawa sądowa wymaga udziału radcy prawnego w charakterze pełnomocnika. Jest parę postępowań, jakie z uwagi na nieskomplikowany zakres, nie nastręczają jego uczestnictwa. Przynależy do nich na pewno sprawa o stwierdzenie zyskania spadku.

Radca prawny

Autor: Kevin Napper
Źródło: http://www.flickr.com
Rzecz jasna od tej reguły bywają wyjątki. Radca prawny będzie konieczny w postępowaniach cywilnych, w postępowaniach administracyjnych, a przede wszystkim w gospodarczych. Wsparcie radcy prawnego w postępowaniach polega na zastępowaniu reprezentowanej przez prawnika strony postępowania a także wykonywaniu za nią czynności związanych ze sporządzaniem wszelakiej korespondencji procesowej (apelacji, zażaleń bądź innych pism) i co najważniejsze, radca prawny odpowiada na pytania sądu, zadaje pytania biegłym.

Tutaj na uwagę zasługuje też fakt, że zaczynając od 5 maja 2012 r. zmieniły się przepisy prawa cywilnego nakładając na uczestników postępowania nowe, w wyższym stopniu restrykcyjne obowiązki, do jakich należy prezentacja w pozwie oraz odpowiedzi na na niego wszystkich stwierdzeń jak też wniosków dowodowych, pod rygorem pominięcia spóźnionych stwierdzeń i dowodów, chyba że uczestnik uprawdopodobni, iż nie zameldował ich w pozwie lub innym piśmie przygotowawczym bez swojej winy czy iż uwzględnienie spóźnionych twierdzeń a także dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu przedmiotu sprawy czy że istnieją inne szczególne warunki. Musimy też uwydatnić, że z uwagi na zaistniałe przemiany uczestnictwo radcy prawnego w toku pierwszej instancji jest bardzo istotne właśnie z uwagi na potrzebę przeprowadzenia w sposób prawidłowy postępowania dowodowego. Jeżeli mamy ograniczone możliwości finansowe to zawsze polecane jest zaangażowanie radcy prawnego do udziału w procesie przed sądem pierwszej instancji, a w drugiej instancji ograniczenie jego uczestnictwa do skreślenia apelacji albo odpowiedzi na nią.

Należy też dodać, że koszty udziału prawnika w procesie są – co do reguły – zwracane przez stronę przegrywającą na podstawie właściwego orzeczenia. O ile wyszukujemy prawnika w okolicy Wrocławia sugeruję wystukać w wyszukiwarkę frazę: radca majewska usługi prawnicze prawny Wrocław.