Jakie istnieją rodzaje kruszyw? Do jakich zadań są dobre, jakie mają przeznaczenie?

Kruszywa są to różnego rodzaju okruchy materiałów kamiennych. Rozróżniamy więc te pochodzenia naturalnego, czyli piaski i żwiry, lecz także sztuczne, czyli żużle wielkopiecowe oraz paleniskowe. Są to także różne pęczniejące spieki pochodzenia mineralnego, które wchodzą w skład zapraw i betonów. Kruszywo to najważniejszy składnik betonu, dlatego też jego cechy posiadają rzeczywiście spory wpływ na jakość betonu.

Kruszywa drogowe

Autor: Peter Craven
Źródło: http://www.flickr.com
Istnieją różne rodzaje kruszywa, występują pod różnymi postaciami. Są w związku z tym kruszywa, jako piasek do zapraw oraz wypraw budowlanych.

Jeśli zaciekawił Cię przedstawiony zagadnienie, poznaj serwis Termas, gdzie odnajdziesz dodatkowe info. Poszerz swoje wiadomości!

Mowa o ziarnach pochodzenia naturalnego, ich maksymalna średnica, to znaczy uziarnienie waha się w przedziale od 2 do 5 centymetrów. Są też naturalne kruszywa do betonów, nazywamy je materiałem kamiennym. Istnieją w przyrodzie pod postacią luźnych okruchów skalnych grubości do 80 milimetrów. Tego typu kruszywa poddaje się procesom uszlachetnienia, który polega na przesianiu i płukaniu – kruszywa do budowy autostrad.

Mamy także kruszywa w postaci piasku. Jest to kruszywo drobne. Wart wspomnienia też jest żwir, czyli kruszywo grube o wielkości ziarna większej niż 5 milimetrów.Tłuczniem żwirowym określamy kruszywo już grube, jakie można uzyskać w wyniku rozkruszania nadziarna żwiru. Zaś mieszanki wielofrakcyjne, to mieszaniny kruszywa grubszego i drobniejszego. Rozróżniamy mieszanki piaskowo-żwirowe, gdzie ilość ziaren do 5 milimetrów nie powinna przekraczać 60% masy.

Są także kruszywa kamienne przeznaczone do nawierzchni drogowych oraz kolejowych, powszechnie rozpoznawane jako kruszywa drogowe. Jest to materiał rozdrobniony, jaki mamy w przyrodzie pod postacią luźnych okruchów skalnych używanych przy produkcji mas bitumicznych. Inny typ, to znaczy kruszywa kamienna łamane możemy uzyskać poprzez ręczne lub maszynowe rozkruszanie skały ze złóż rodzimych. To ziarna, jakie posiadają szorstką powierzchnię, są kształtem zbliżone do ostrosłupa lub [alufinish] sześcianu.

Najlepiej stosować je do betonów na spoiwach mineralnych, ale również do nawierzchni kolejowych oraz drogowych. Kończąc trzeba powiedzieć o kruszywach lżejszych naturalnych i sztucznych. Takie kruszywa są często pochodzenia naturalnego, jak na przykładjak dajmy na to pumeks albo lekkie wapienie, lecz także sztucznego, przykładowo keramzyt, żużel spieniony.