Bezpieczna droga na stół – przydatne sprzęty

Przewóz żywności jest jednym z istotniejszych elementów łańcucha spożywczego przez wzgląd na pełnioną rolę. Firmy spożywcze korzystają w przede wszystkim z transportu drogowego przez wzgląd na jego mobilność oraz funkcjonalność. Z tej przyczyny warto przedstawić rozwiązania stosowane dla poszczególnych rodzai produktów spożywczych i rodzaje najczęściej występujących rodzai transportu.

zbiorniki

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Forma transportu powinna być właściwa do towarów, jakie mają być przewożone. Główne grupy obejmują produkty pochodzenia zwierzęcego, tj.: drób, mięso, jajka, nabiał czy artykuły mieszane, zawierające składniki pochodzenia zwierzęcego jak też produkty pochodzenia roślinnego, takie jak: mąka, syropy, ziarna zbóż. Podgrupa podziału artykułów obejmuje wyroby przemieszczane luzem, albo w opakowaniach jednostkowych ewentualnie zbiorczych. W zależności od grupy oraz podgrupy przewożonych produktów istnieją specyficzne wymogi, jakie powinny być spełnione, ażeby zagwarantować bezpieczeństwo żywności .Dość szczególną formą (porównaj najlepsze promocje na kador przeniesienia maszyn) jest przewóz mleka, gdzie przepisy definiują, iż w chwili dotarcia do zakładu przeznaczenia temperatura mleka nie może przewyższać +10°C.

Bardzo istotnym czynnikiem jest także utrzymanie odpowiedniej higieny cystern. Z drugiej strony specyficznymi wymaganiami obwarowane są ładunki w cysternach substancji o dużej gęstości to jest tłuszcze czy czekolada. W przypadku tego rodzaju towarów najważniejsze są wymagania producenta co do temperatury transportu a także zbiornik kwasoodporny – tak wgląda i działa pokazany tu. Takowe cysterny muszą być oznakowane w wyraźnie widoczny jak też nieścieralny sposób. W przypadku artykułów pochodzenia zwierzęcego zazwyczaj wykorzystywaną formą przewozu są izotermy jak też chłodnie.

Przedsiębiorca winien zgodnie z wymogami przepisów regulacji o artykułach pochodzenia zwierzęcego otrzymać numer weterynaryjny. Nadany numer weterynaryjny umożliwia prowadzenie działalności powiązanej z łańcuchem artykułów zwierzęcych.

Nie wahaj się! Jeżeli zaciekawiły Cię przeczytane treści, to na pewno bieżąca publikacja (http://www.sol-drogowa.pl/pl/sol-drogowa/o-soli-drogowej) na ów temat także Cię zwabi. Przeczytaj artykuł na ten temat.

Transport ze względu na właściwości towarów pochodzenia zwierzęcego jest w największym stopniu wymagającym. Powierzchnia produktów pochodzenia zwierzęcego jest podatną na fizyczne zanieczyszczenia z zewnątrz, jak również mikrobiologiczne związane z brakiem utrzymania właściwych warunków temperatury w trakcie załadunku bądź transportu.