Badania gruntu jako najlepsza czynność w ustaleniu typu podłoża

Dołączanie dokumentacji geotechnicznej do wniosku o pozwolenie na budowę nie jest obowiązkowe. Jednak w interesie właściciela pola leży to, żeby budynek był pobudowany na trwałym podkładzie. Piwnic nie powinno się konstruować, jak woda gruntowa znajduje się bardzo wysoko, albowiem byłoby to uciążliwe technicznie i kosztowne. Jeżeli natomiast ze względu na nieprzepuszczalne podwaliny na nawierzchni parceli nieraz stoi woda, warto pomyśleć o sprawnym odwodnieniu.

Badanie gruntu

Autor: Soil Science
Źródło: http://www.flickr.com
Badania gruntów to określanie cech geotechnicznych gruntu – tu. Geotechnika używa wiele procedur, dzięki którym analizuje podłoże. Badania gruntu są najlepszą czynnością w wyznaczeniu, czy dana ziemia nadaje się pod zabudowę. By poddać próbie warunki gruntowe, należy zwrócić się o wsparcie do wyspecjalizowanej firmy geotechnicznej, jaka na bazie kilku odwiertów wskaże pokłady i gatunki podłoża, także pułap wód gruntowych.

Badania gruntów są w najwyższym stopniu wiarygodne, gdy można scharakteryzować położenie i kontur prawdopodobnego budynku, gdyż wtenczas geotechnik wie, w których miejscach przeprowadzić odwierty. Jeśli parcela jest niezwykle rozległa i nie wiadomo w dalszym ciągu, gdzie stanie budynek, powinno się wykonać więcej odwiertów, a więc cena badań wzrośnie.

Zobacz też:

Pomimo to, wskazane jest je zrobić, żeby uprościć sobie podjęcie decyzji, bo badania potrafią pokazać, w jakim obszarze fundamentowanie budynku okaże się najprostsze, a gdzie okaże się ciężkie, a przez to droższe. Zazwyczaj odwierty – odwierty dolne źródło umieszcza się w narożach budynku i opcjonalnie na przecięciu przekątnych.

Badania gruntu, w których wykorzystuje się sondowanie cpt to jedne z nowoczesnych sposobów zarówno w Polsce jak i na świecie. Usługi geotechniczne zezwolą na dokładną diagnozę danego terenu prędko i sprawnie.

Kluczowym zakresem sondowania jest badanie ośrodka gruntowego dla celów planowania i wykonawstwa posadowienia budowli, budowli ziemnych, podziemnych i nawierzchni drogowych. Na podstawie zdobytych parametrów sondowania, przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania jest możliwość określić rodzaj gruntu i budowę geologiczną gruntu, określić poziom zagęszczenia podkładów miałkich.