Systemy przemysłowe

Kruszywa to jeden z decydujących komponentów w konstrukcji. Tworzą podstawowy składnik mieszanin, mineralno-asfaltowych, zapraw i betonów towarowych czy drogowych. Mogą być używane na najbardziej strategicznych i ważnych budowach, takich jak autostrady, lotniska oraz dotrzymującym ich towarzystwa obiektach inżynieryjnych, np. wiaduktach.

Rodzaj zastosowanego kruszywa ma istotny wpływ na takie aspekty elementów konstrukcyjnych jak: niezawodność, odporność na temperaturę, szorstkość. Dostosowanie kruszywa o należytej barwie do warstw ścieralnych nawierzchni drogowych, może również zauważalnie przyczynić się do bezpiecznej jazdy funkcjonujących na niej pojazdów, szczególnie nocą.

Ożywienie tej gałęzi przemysłu podyktowany jest w głównej mierze sytuacją w budownictwie, które jest jednym z głównych odbiorców kruszyw. Piaski i żwiry mają zastosowanie bowiem nie tylko do stworzenia zapraw murarskich, czy podsypek, ale również jako składniki szerokiej gamy produktów chemii budowlanej.

Ciężarówka, transport

Autor: Barry Lewis
Źródło: http://www.flickr.com

Do transportowania materiału, zwłaszcza na niedużych odległościach, znajdują zastosowanie przenośników śrubowych. Wśród nich szczególnym zainteresowaniem cieszą się przenośniki poziome z obracającym się wałem lub poziome, z obracającą się rurą. Za ich sprawą, praca staje się łatwiejsza i szybsza, a produkcja – tańsza i wydajniejsza.Przenośniki, np. przenośnik łańcuchowy, mogą być używane samodzielnie lub jako etap linii produkcyjnej, toteż znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki.

Najważniejsze zalety przenośników łańcuchowych to:* możność przetransportowania ładunków pod niewielkim kątem,* cicha praca,* transport wielu rodzajów materiałów,* prosta konstrukcja.

Przenośniki są całkowicie zmechanizowane w związku z czym wyróżniają się wysokim poziomem niezawodności.

Czy wiesz, że więcej znajdziesz w linku? To naturalnie pokrewna problematyka, więc bez wątpliwości także bardzo Cię zaabsorbuje!

To sprawia, że są jednym z najważniejszych elementów w dziedzinie logistyki produkcji, zarówno w środowisku produkcyjnym jak i magazynowym.