W jaki sposób wycenić wartość przedsiębiorstwa?

Wyróżniamy trzy metody na ocenę wartości rynkowej kapitałów własnych. Należą do nich: metoda dochodowa, metoda porównawcza i metoda bilansowa. Metoda dochodowa polega na dokonaniu szacunkowych obliczeń dochodów, jakie zostaną wygenerowane przez spółkę.

Aby metoda DCF była skuteczna należy utworzyć prognozy finansowe na okres nie mniejszy niż 3 do 5 lat. Prace, które należy podjąć przy wdrażaniu metody DCF to między innymi: weryfikacja i przegląd finansowych prognoz w danej spółce; obliczenie stopy dyskonta oraz przygotowanie raportu. Cenna będzie dodatkowo wycena udziałów w spółce z o.o.
Metoda mnożnikowa polega na dokonaniu porównania ceny podmiotu w danej spółce z innymi podmiotami. Ważne jest dokonanie wycena marki, ponieważ będziemy dzięki temu mieli możliwość ocenić tego, jak nasza marka ukazuje się na tle innych. Metoda porównawcza jest często wykorzystywana w firmach, gdyż najlepiej ukazuje rangę spółki.

kodeks pracy

Autor: Tomtom Suites
Źródło: http://www.flickr.com
Metoda bilansowa polega na cenie wartości przedsiębiorstwa przez pryzmat wysokości dorobku spółki. Metoda wyceny aktywów netto jest niezbyt często wykorzystywana przez właścicieli spółek.
Jeżeli chcesz zrobić wycena udziałów w spółce z o.o. lub wycena marki powinieneś udać się do kogoś zaznajomionego z tematem. Na rynku funkcjonuje wiele firm, które skutecznie i profesjonalnie zajmują się takimi sprawami. Oszacowanie korzyści, jakie wynikają z posiadania marki są strategicznym i mądrym posunięciem, które na 100 procent korzystnie wpłyną na oblicze twojej firmy.
W czasie wybierania firmy zajmującej się wycena udziałów w spółce z o.o.

lub wycena marki trzeba zwrócić specjalną uwagę na opinie byłych klientów o danej firmie na stronach internetowych. Jest to istotne, ponieważ te usługi mogą zaważyć na tym, jaką strategię kierowania spółką przyjmiesz.