Elewator – zastosowanie?

Pierwsze elewatory powstawały już w średniowieczu- były to elewatory zbożowe, które pełniły szczególnie rolę składownika. Początkowo elewator posiadał tylko jedną kondygnację, ale wraz z ożywieniem rolnictwa w Polsce był już wielokondygnacyjny. Składowano w nim tworzywa ziarniste, szczególnie zboże.

Elewator znamionuje się osobliwą budową, bowiem najczęściej przypomina zbitą bryłę. Elewatory zbożowe cechują się nieznaczną ilością okien, spadzistym dachem oraz zwężającymi się w trójkąt szczytami. Wiejskie elewatory najczęściej były zbudowane z drewna i stanowiły stały komponent posiadłości dworskich.W większych miastach, takich jak Gdańsk czy Elbląg, budowano elewatory murowane, z ciekawymi urządzeniami technicznymi ( np. windy transportowe czy też rynny spustowe dla zboża). Niektóre średniowieczne elewatory (często wpisane też do rejestru zabytków) mają również charakterystyczne dla danej epoki zdobienia i detale architektoniczne. Największym elewatorem zbożowym w Polsce jest elewator Ewa, mieszczący się w Szczecinie przy Nabrzeżu Zbożowym w bliskości portu morskiego. Objętość szczecińskiego elewatora to 75 tysięcy metrów kwadratowych, które umożliwia przechowywanie aż 50 tysięcy ton zboża.

Jeśli masz za zadanie zgłębić tego typu temat bardziej i chcesz przeanalizować zagadnienie z innej perspektywy, to więcej znajdziesz w linku postu, który przeczytasz tutaj.

Elewator Ewa służy w głównej mierze do przeładunku, przechowywania, ważenia, wysychania, unieszkodliwiania insektów za pomocą substancji chemicznych zwanych fumigantami oraz ochrony i kontroli fitosanitarna zboża.

Elewator kiedyś służył jedynie do mechanicznego przenoszenia, wietrzenia, suszenia i sortowania zbóż. Wraz z ożywieniem metod technologii wytwórczych i powstawaniem nadwyżek produkcyjnych, struktura elewatora była usprawniania o oryginalne rozwiązania techniczne. Elewator z biegiem czasu zastosowanie w innych dziedzinach, w których niezbędne jest gromadzenie materiałów sypkich czy też nadmiar wyrobów.

Obecnie elewator często to budowla kilkunastopiętrowa, dopuszczająca nie tylko przechowywanie nawet kilkadziesiąt ton artykułów, ale i monitorowanie, utrzymywanie odpowiedniej temperatury oraz wilgotności poprzez związanie z określonymi systemami i urządzeniami technologicznymi. W niektórych gałęziach gospodarki, zwłaszcza w rolnictwie czy przetwórstwie owocowym, elewator to najważniejsze narzędzie produkcji.