Maszyny CNC – obecne roboty taśmowe.

W stosunku do pogłębiającej się globalizacji ogólnoświatowej gospodarki rynkowej możliwie każde domeny produkcyjne zostają stale pod działaniem nacisku racjonalizatorskiego, zmierzającego do zdobycia coraz to doskonalszych produktów w coraz to krótszym terminie. W odniesieniu do struktury urządzeń i maszyn pragnienie realizowania przeróbki aktualnych etapów procesowych wynika z dążenia do wytwarzania korzystniejszych rezultatów techniczno-ekonomicznych w warunkach pracy konkurencyjnej.

silownikielektryczne.com - dostawca śrub kulowych

Autor: zombieite
Źródło: http://www.flickr.com
Propozycja liczbowego kierowania obrabiarek, jakie użytkują min. takie trafne elementy jak śruby kulowe, stanął w latach 1949-1950r. w Massachusetts Institutes of Technology na potrzeby lotnictwa wojskowego Stanów Zjednoczonych – polecana strona . Na podstawie funkcji matematycznych opisujących obrys obiektu opracowano sterowanie przetwarzające przedstawione binarnie oraz impulsowo wartości źródłowe połączeń oraz szkiców na ruch elementów frezarki.

Oczywiście było to możliwe dzięki rozwijanemu wtedy elektronicznemu przetwarzaniu danych. Szereg informacji sterowniczych w postaci liter jak również liczb oznaczeniowych określono programem NC. W latach siedemdziesiątych, dzięki szybkiemu rozkwitowi mikrokomputerów na bazie systemów sterowania NC powstały skomputeryzowane układy sterowania CNC. Sterowanie numeryczne obrabiarek jest sterowaniem programowym.

Wejdź na ten odnośnik i zobacz w treści (http://kursyresuscytacjigdansk.pl/kurs-epals/) znajdujący się tam tekst. Są w nim inne tego rodzaju materiały. One również prezentują taką tematykę.

Wszystkie wiadomości dotyczące kolejności czynów, czynności, parametrów obróbki, wiadomości geometryczne są zakodowane w formie alfanumerycznej.

Obróbka skrawaniem - cnc

Autor: Windell Oskay
Źródło: http://www.flickr.com
Cechy nowoczesnych obrabiarek CNC to min. : autonomiczny napęd oraz układ pomiarowy każdej osi sterowanej numerycznie, motor który przenoszony jest przez śruby kulowe, niska skłonność statyczna i dynamiczna, automatyczny nadzór i diagnostyka oraz duża moc (jako suma mocy osobnych napędów) – zobacz też napędy liniowe.

Żeby dopuszczalny był przyrost wydajności obróbki przy jednoczesnym spełnieniu wymagań odnośnie precyzji wymiarowo-kształtowej (wąskie tolerancje ) jak również jakości nawierzchni (mała chropowatość powierzchni) konieczny jest rozkwit obrabiarek pod względem konstrukcyjnym, ale także awans systemów kierowania.