Usługi szacunkowe, specjalista

Profesjonalne usługi aktuarialne to znaczny zakres usług dla osób spoza rynku aktuarialnego. Zawodowcy z tego obrębu zajmują się zadaniami związanymi z oceną ryzyka, oceną zobowiązań z tytułu zawartych kontraktów ubezpieczeniowych, wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych, tematyką projektów i kapitałów emerytalnych, a także taktyką inwestycyjną. Usługi aktuarialne to też szacowanie wierzytelności wynikających z tytułu pobocznych, pozapłacowych świadczeń należnych pracobiorcom.

Finanse

Źródło: http://pixabay.com

Są to gratyfikacje jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne, także deputaty węglowe i mnóstwo innych.Jest to niesłychanie poważny, wymagający ogromnego zaangażowania zawód, jednak jednocześnie dający wiele zadowolenia. Aktuariusz trudni się kalkulowaniem ryzyka, także wartości aktualnej pomysłów finansowych, w szczególności tych długoterminowych, bądź obarczonych wielkim ryzykiem. To fachowiec związany przede wszystkim z gałęzią ubezpieczeniową, reasekuracyjną, funduszy emerytalnych, również projektów emerytalnych. Dzisiaj, aktuariusz to również biuro aktuarialne, rezerwy pracownicze, zapasy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe. Korzystając z ogromnej wiedzy z obszaru matematyki finansowej, zajmuje się również ewaluacją przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, biznesplanami, a dodatkowo doradztwem transakcyjnym.

ubezpieczenia

Źródło: ab-ubezpieczenia.pl

Zajęcie w fachu aktuariusza zdradza prestiż, gdyż przygotowanie do owego zawodu nastręcza zdania wielu egzaminów i sporej wiedzy. W Polsce jest to fach mało znany, a zawodowcy z tej dziedziny pracują w towarzystwach ubezpieczeniowych i firmach konsultingowych. Żeby zdać odpowiednie sprawdziany, należy mieć dyplom wyższej uczelni i niekaralnością w odcinku występków przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Przyszły aktuariusz (tzn.

Nie możesz się doczekać nowych interesujących treści na ów temat? Przekazujemy Ci dobrą informację – kliknij prawnik oława w podany link i ciesz się tekstem.

polecamy) powinien też ukończyć dwuletni staż. Test aktuarialny składa się z czterech niepodległych wobec siebie części, obejmujących zakresy matematyki, ubezpieczeń na życie, matematyki pozostałych ubezpieczeń personalnych i majątkowych, matematyki finansowej, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę.