W jaki sposób przeprowadzić rozbiórki budynków na własnej działce budowlanej, aby nie przysporzyć sobie kłopotów z polskim ustawodawstwem?

Wielokrotnie się zdarza, że na działce usytuowane są stare a nierozebrane obiekty. Zwykle nie wpływają one na wycenę działki, z tego też powodu nie tworzą problemu dla nabywcy działki budowlanej. Ale wraz z czasem zniszczone zabudowania mogą przynieść sporo problemów, przez co pierwotne pozytywy ulegają zredukowaniu.

wyburzanie

Autor: LHOON
Źródło: www.Flickr.pl
Wielokrotnie się okazuje, że zniszczone budynki nie zostaną włączone do budowanego obiektu, w takim razie wymagają wyburzenia. Prawo budowlane konkretnie precyzuje, w jakich sytuacjach należy uzyskać właściwe pozwolenie na wyburzenie a w jakich sytuacjach zachodzą pewne odstępstwa. Burzenie budynków nie może więc zostać przeprowadzone bez koniecznego zezwolenia (wszystko o burzeniu budynków). Wniosek trzeba złożyć we właściwym Starostwie Powiatowym. W dokumentach trzeba określić adres nieruchomości, która ma zostać rozebrana, numer ewidencyjny działki budowlanej i opisać zamiary związane z budowlanką, a więc zaznaczyć, że zamierzana jest rozbiórka.

rozbiórka budynku

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Wniosek powinien zostać osobiście podpisany oraz zaopatrzony w konkretną datę i miejsce, w którym został sporządzony. Należy również załączyć do tego wniosku wyrażoną zgodę właściciela budynku na rozbiórkę, dokładny opis prac związanych z wyburzaniem. Należy także zapewnić, że zostanie zapewnione bezpieczeństwo dla ludzi jak również mienia. Konieczny jest co więcej wyrys usytuowania budynku na działce. Omówione wyżej papiery mogą być niewystarczające w sytuacji trudnych prac budowlanych. Wtedy konieczny stanie się jeszcze projekt architektoniczny prac wyburzeniowych. Jeśli budynek usytuowany jest na terenach szczególnych, przykładowo: górniczych, konieczne mogą się okazać uzgodnienia, konsultacje i spisane ekspertyzy różnych państwowych organów.

Burzenie budynków z pewnością wymaga wynajęcia kierownika, który będzie nadzorował przebieg prac. W pojęciu prawa takim kierownikiem jest w stanie być osoba posiadające stosowne umiejętności oraz uprawnienia budowlane. Obowiązkiem każdego tego typu kierownika budowy jest tworzenie dziennika rozbiórki rozbiórki Wrocław jak również ochrona miejsca jak również troska o prawidłowy tok robót rozbiórkowych. Po uzyskaniu potrzebnych zezwoleń można przejść do wyburzania obiektów, które nie jest łatwą czynnością. Warto zatem zlecać wyburzenia wykwalifikowanym firmom.