Daily Archives | 19 października 2021

W jaki sposób wycenić wartość przedsiębiorstwa?

Rozróżniamy trzy sposoby na wycenę wartości rynkowej kapitałów własnych. Przynależą do nich: metoda dochodowa, metoda mnożnikowa oraz metoda bilansowa. Metoda DCF polega na dokonaniu szacunkowych obliczeń dochodów, jakie zostaną wygenerowane przez spółkę.