Daily Archives | 4 grudnia 2020

Moda na pisarstwo niezależne, jaka coraz bardziej rozpowszechnia się w Polsce

W tej chwili, jeśli chce się wprowadzić na rynek książkę można korzystać z paru możliwości. Zazwyczaj początkujący pisarze decydują się na współpracowanie z wydawnictwami, zwłaszcza takimi, jakie reklamują się jako umiejące sprzedawać początkujących pisarzy. Jednak jest także innego rodzaju opcja. Stricte, chodzi o samowydawanie. Moda na pisarstwo niezależne, która znacznie bardziej staje powszechna się w Polsce nie wydaje się być chwilowym trendem, zwłaszcza, że w tym momencie dyskutuje o tym znacznie większa liczba ludzi.