Daily Archives | 2 października 2020

Jakie istnieją rodzaje kruszyw? Do jakich zadań są dobre, jakie mają przeznaczenie?

Kruszywa są to różnego rodzaju okruchy materiałowe kamienne. Mogą być więc te pochodzenia naturalnego, jak piaski jak również żwiry, lecz również sztuczne, czyli żużle wielkopiecowe jak i paleniskowe. Są to również przeróżne pęczniejące spieki pochodzenia mineralnego, jakie używane są do robienia zapraw i betonów. Kruszywo to ważny składnik betonu, z tego powodu jego cechy mają faktycznie spory wpływ na jakość betonu.