Daily Archives | 20 sierpnia 2020

Metoda na rozruch młodego przedsiębiorstwa transportowego

Transport jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się obecnie sfer gospodarki. Z chwilą dołączenia Polski do UE sektor komunikacyjny zyskał wiele na znaczeniu, zwłaszcza że Polska znajduje się w centrum szlaków handlowych.