Daily Archives | 12 czerwca 2020

Złożenie deklaracji pit

W dzisiejszych czasach każda sytuacja dotycząca dochodów powinna zostać właściwie rozliczona. Jest to związane z tym, że nasze przychody wpływają z różnych źródeł mamy obowiązek rozliczyć się przez konkretny pit. Skarbówka stworzyła możliwości rozliczenia, albo drogą internetową, w siedzibie Urzędu lub pocztą.