Daily Archives | 13 March 2018

Gruz oraz odpady medyczne: co na chwilę obecną powinno się zrobić z tego rodzaj śmieciami?

gruz
Pewne typy odpadów nie mogą trafiać do ogólnych pojemników na śmieci. Do tego typu odpadów zalicza się chociażby odpady medyczne i gruz. Co w związku z tym należy robić z tego rodzaju odpadami?