Daily Archives | 15 January 2018

Złożenie deklaracji pit

Kalkulatory
W dzisiejszych czasach każda sytuacja związana z dochodami powinna być odpowiednio rozliczona. Jest to związane z tym, że dochody wpływają z różnych źródeł mamy obowiązek rozliczyć się przez odpowiedni pit. Skarbówka stworzyła możliwości rozliczenia, po pierwsze drogą internetową, w budynku samego Urzędu albo drogą pocztową.